Phát triển tư duy của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao

Con người thiếu năng lực tư duy, khó làm nên việc lớn. Vì tư duy là phản ảnh gián tiếp và khái quát hiện thực khách quan thông qua bộ óc, giúp con người nắm được bản chất và quy luật sự vật.
Cảm nhận và trí nhớ giúp con người quan sát và ghi nhớ mọi tri thức. Còn làm thế nào để vận dụng tri thức đó để phân tích và giải quyết vấn đề cụ thể, ngoài tư duy ra chẳng còn cách nào khác. Tóm lại, khả năng tư duy đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển trí lực của trẻ. Muốn con cái thành tài, các bậc cha mẹ cần chú ý phát triển tư duy cho trẻ.

Phát triển tư duy của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao, từ không hoàn thiện đến hoàn thiện, là quá trình lâu dài và phức tạp.
Trước hết cần làm phong phú nhận thức cảm tính của trẻ, dẫn trẻ đi tham quan, du lịch, mở rộng phạm vi ấn tượng của bộ óc. Tiếp xúc với sự vật càng nhiều, tính khái quát đối với sự vật càng toàn diện và chính xác, qua đó năng lực tư duy của trẻ được tăng lên. Ví dụ: Sau khi quan sát người đầu bếp và nhân viên phòng thí nghiệm, trẻ sẽ không có ấn tượng là cứ nhìn thấy người mặc áo choàng trắng thì cho rằng đó là bắc sĩ đến tiêm thuốc.

You May Also Like