Lựa chọn trương trình kiểm tra thông minh của trẻ

Nhiều nhà giáo dục và nghiên cứu thấy rằng việc kiểm tra IQ chỉ đúng với việc dự đoán khả năng học tập của một học sinh tại trường. Các trường học thường sử dụng các bài kiểm tra để xác định các học sinh để đưa vào các lớp học giáo dục năng khiếu hoặc đặc biệt.

Thomas Armstrong – giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Phát triển con người của Mỹ đã dựa vào học thuyết thông minh đa chiều của Howard Garner để đưa ra 1 nghiên cứu mới về sự phát triển của trẻ. Theo ông, trẻ em có đến tám loại trí thông minh. Ở mỗi đứa trẻ có thể nổi trội về trí thông minh này nhưng bị hạn chế bởi trí thông minh khác.

Đứa trẻ sẽ có cơ hội thành công hơn so với những đứa trẻ khác nếu cha mẹ hiểu và biết phát huy trí thông minh của con mình.

Dựa vào các học thuyết này, IXL Math & Skills Learning Center đã xây dựng bộ kiểm tra Intellectus về các loại hình thông minh ở trẻ theo chuẩn quốc tế và được điều chỉnh đề phù hợp với tính cách, văn hóa người Việt Nam.

Iq

Thông tin:

Intellectus là bộ công cụ tích hợp phiên bản mới nhất của Trắc nghiệm Trí tuệ Stanford Binet V (Stanford-Binet Intelligence Scales for Early Childhood Fifth Edition 2003) ở trẻ nhỏ (từ 2 tuổi đến 7 tuổi) và Thang Hành vi Thích ứng Vineland II (Vineland Adaptive Behavior Scales Second Edition (Parent rating form) 2005), nhằm mục đích đo lường nhiều loại hình trí thông minh ở trẻ.

 

Thời lượng: 2 buổi (120 phút)

Nội dung:

Buổi 1:

1. Làm việc độc lập với trẻ

Đánh giá 5 loại hình thông minh (1)-(5) với trẻ bằng bộ trắc nghiệm Stanford Binet 5

Thời lượng kiểm tra: 25-60 phút (phụ thuộc độ tuổi và khả năng trí tuệ của trẻ)

Lưu ý: Chuyên gia tâm lý sẽ làm việc độc lập với trẻ và không có người thân ngồi cùng để suy nghĩ độc lập và tránh hiệu ứng kì vọng kết quả.

2. Trao đổi tiếp với phụ huynh của trẻ

Đánh giá 2 loại hình thông minh (6), (7) bằng cách sử dụng thang thích ứng Vineland II để trò chuyện bố mẹ

Mục đích: Tìm hiểu các mẫu vận động, ứng xử của trẻ hàng ngày (bổ sung cho quan sát khi người làm trắc nghiệm gặp trẻ, để tránh hiệu ứng “lần đầu” khiến trẻ chưa thể hiện hết các năng lực thường ngày của mình)

Thời gian hỏi chuyện 20-30 phút.

Buổi 2: Sau 3-5 ngày, chuyên gia tâm lý sẽ trao đổi kết quả với phụ huynh (40-60 phút)

 

Bộ INTELLECTUS – “Kiểm tra loại hình thông minh của trẻ” sẽ được thực hiện khi có nhu cầu đăng ký của phụ huynh.

You May Also Like