IXL Skills – Kỹ năng xã hội nền tảng phát triển nhân cách cho trẻ

  • Tự tin chia sẻ, thể hiện bản thân, phát huy cá tính, quan điểm.
  • Nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, phát triển nhận thức và tìm ra phương pháp học tập phù hợp.
  • Phát triển nhân cách lành mạnh, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Với IXL Skills nền tảng phát triển nhân cách của trẻ sẽ xuất phát từ những bài học kỹ năng đơn giản, cho tới việc cá nhân hóa cái tôi riêng biệt, nhìn nhận giải quyết các vấn đề, tự lập trước cuộc sống. Từ đó, trẻ có thể tự bảo vệ bản thân, kích thích sự phát triển tư duy cũng như hình thành nên một tích cách độc lập, bản lĩnh trở thành công dân tốt trong xã hội.

You May Also Like